POLİTİKALARIMIZ

 

ENTEGRE KALİTE POLİTİKAMIZ

Raykent Lojistik Ailesi Olarak Bizler;

 

Raykent Lojistik’ in ilke ve prensiplerine dayalı olarak hazırlanan Entegre Kalite Yönetim Politikamız, başarılarımızın sürdürülebilir olmasını sağlamak ve sürekli gelişmeyi esas almaktadır.

 - Faaliyet gösterdiğimiz Demiryolu Lojistik sektöründe, en ileri teknoloji ve yenilikleri takip ederek, öncü, lider ve güvenilir kalmayı,

-Müşterilerine verdiği hizmetlerde bilgi güvenliği ve sürdürülebilirlik ilkesini benimsemeyi,

-Kaliteden ödün vermemeyi,

-Toplam kalite anlayışı ile tüm çalışanlarımızın mutluluğunu sağlamayı,

-Kaynaklarımızı en verimli, şekilde kullanmayı,

-Müşterilerimize en iyi hizmeti verebilmek için gerekli eğitim ve AR-GE çalışmalarını yaparak, sürekli gelişmeyi ve iyileşmeyi amaç edinmeyi,

-Yasal mevzuatlara uymayı, Kalite Yönetim, Çevre Yönetim, İSG Yönetim Sisteminin gerekliliklerinin yerine getirilmesini sağlamayı ve oluşturulacak iş birliklerini artırmayı,

-Çevrenin korunmasını sağlamak üzere gerekli önlemleri almayı, kirliliğin önlenmesine özen göstererek atıkların kaynağında azaltılması ve geri kazanım yöntemlerine dahil olarak, çevreye pozitif değer kazandırmayı

-Faaliyetlerimizde “YARINLAR; BUGÜN GÜVENLİ ÇALIŞMAMIZIN ÖDÜLÜDÜR!” ilkesi ile İSG kültürünü tüm süreçlere dahil ederek, uygun sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı oluşturmayı, her türlü meslek hastalıkları ve iş kazalarını önlemeye yönelik çalışanlarımızın da katılımını sağlayarak önleyici sistemler geliştirmeyi,

-Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek acil durumlara müdahale edilebilecek şekilde yapılanmayı,

 Siz müşterilerimize kusursuz hizmet verebilmek için, Amaç ve Hedef edinmiştir.

ECM BAKIM POLİTİKAMIZ

Raykent Lojistik ailesi, Polatlı Beylikköprü Lokomotif Bakım – Onarım Atölyesi için ECM Bakımdan Sorumlu Birim olarak;

 

 Tüm bakım işlemleri için gelişmeye açık ve sürdürülebilir bir ECM Bakım Yönetim Sistemi uygulamak,

-Demiryolu tren işletmecileri, alt yapı işletmecileri için ulusal / uluslararası standartlara uygun olarak lokomotif /araçlara sorunsuz bir şekilde ve zamanında bakım yapabilmek,

-Demiryolu tren işletmecileri, alt yapı işletmecileri için ulusal / uluslararası standartlara uygun olarak lokomotif /araçlara sorunsuz bir şekilde filo takibi  yapabilmek,

-Emniyet ve kaliteyi birinci planda tutarak, lokomotif / araçların çevreye duyarlı hizmeti sunabilmesini sağlayan sistemleri oluşturmak ve geliştirmek,

-ECM Bakım süreçlerinde; yetkin ve yeterli personel ile uluslararası standartlara uygun hizmet vermek,

- Atölyede yürütülen ECM bakım işlevlerinin yüksek standartta olabilmesi için, ulusal ve uluslararası anlaşma ve sözleşmeler ve yasal mevzuatların kurallarının tüm atölye ve atölye personelimizin uygulaması konusunda alt yapı oluşturmak,

- Lokomotif / araç bakım-onarım işlevlerinde teknoloji gelişmeleri takip ederek bakım geliştirme konusunda uygulanması için gerekli çalışmaları yapmak,

- Tedarikçiler ve taşeronlarla, ürün ve hizmet kalitesinde standartlaşmayı sağlayacak karşılıklı işbirliği oluşturmak, standartlara uygun kaliteli malzemeyi temin ederek kullanmak,

- Ulusal ve Avrupa Standartları, yasal mevzuatlar, emniyet ve kaliteyi ön planda tutarak yapılan ECM bakım faaliyetlerinde, demiryollarının güvenli olmasına ve daha fazla tercih edilmesine katkı sağlamak,

- Her zaman daha iyi ve daha kalitesini yapabilmek için tüm çalışanlarımızla bir bütün olarak performansımızı ve yönetim sistemimizi en üst düzeye getirmek,

 

 En üst yönetimden, en alt birimlere kadar yukarıdaki ilkeleri uygulamak, temel hedefimiz olarak benimsenmiştir.