LOJİSTİK HİZMETLER

            Lojistik merkezi, karayolu ile demiryolu arasında bir köprü vazifesi teşkil eder. Raykent, üretim yapan fabrikalardan gelen yük vagonlarını bu tesislerde boşlatımını ve yüklemesini yapar. Lojistik merkezinde bulunan hangar ve ray sahanlığı bir çok vagonun aynı anda yanaşmasına olanak tanır. Tesis içerisindeki vinçler yardımıyla vagonlar kamyon veya tırlara aktarılarak lojistik döngü sağlanır. Ayrıca mevcut tesiste belirli kapasite stok yapılma imkanı vardır. Böylelikle demiryolu gecikmelerinde veya kara yolu gecikmelerinde stoklama yapılarak işlem devam ettirilir.

Raykent’ in Polatlı İlçesi Beylikköprü köyü istasyonu batı ciheti devamında bulunan bölgede 25 dönüm arazisi ve bu arazi içinde 250 + 270 mt boyunda olmak üzere iki adet iltisak hattı vardır.

            Mevcut iltisak hattında ve sahada 500m² kapalı çelik konstrüksiyon bina ve bina içinde çalışan 10 tonluk gezer köprü vinç vardır.  İltisak hatlarının bitiminde beton hortuvarlar mevcuttur. Bu hortuvarlardan birisi vagondan araç indirebilecek şekilde rampa olarak dizayn edilmiştir.

            Saha içinde elleçleme yapmaya uygun alan ve imkan bulunmaktadır.